Atatürk’ün yahudilerin ulus üzerinde ki gücünü yahudilerin/yabancıların kontrolünde ki kukla osmanlı yerine yeni bir ulus (Yüksek faizli borç almayan, kendi öz bilim, yaratıcılık üzerine kurulu eğitim düzenini kurmak için adımlar atan, kitapların içeriğinin coniler/yahudilerce değil bizlerce yazıldığı, üretim alanında yatırımlar yapan, islamla, ümmetçilikle kurumların işgal edilmesini önleyip görevi sorumlusunun ele alacağı liyakat sistemini oturtması..) yaratarak kırması.

Reklamlar

Türk yahudisi diye bir şey yoktur, asla da varolmamıştır dolayısıyla Türk ulusunda yahudi barındırmak zorunda değiliz. Atatürk’ün yahudileri kovması sonucu köy enstitülerine, fabrikalara, milli ekonomi ve kimlik edinimine giden yol açılmıştı.

http://globalfire.tv/nj/03en/jews/schizo.htm

Şizofreni bir yahudi hastalığıdır, hedeflerine saldırabilmek için mağduriyet masalları uydurup bu masalları gerçek sanıp daha da azgınlaşıp kontrol edilemez bir vahşiliğe bürünürler. Bu uğurda semitik varlıklarının ötesindeki tarihi yok etmekten, yağmalamaktan, çalıp, çırpıp, çarpıtmaktan dahi çekinmezler ki Almanların savaşı kazanmasının yararlarından biriside bu olacaktı, üzücüdür olmadı.

Sphinx. Yahudiler tarafından yok edilip yine yahudiler tarafından “onarılan” semitiklerin aşağılık komplekslerinin gazabına uğramış bir tarihi simge. Semitik yahudiler nedenini çözemediğim bir koşer tarih manipülasyonu-yağması neticesinde Mısır uygarlığını Afrikalılaştırmaya çalışıyorlar bunun için yok ettikleri tarihse onbinlerce yıllık.

Var oldukları günden beridir nice uygarlıklara, toplumlara bulaşıp yıkımlarına yol açmış  yahudinin Voltaire tarafından insanoğlu için ölümcül olabilecekleri öngörüsünün de gerçekleştiğini not olarak düşmek istiyorum.

* Sümer gibi eski uygarlıkların yağmalanan varlıklarının da sphinx gibi yeniden biçimlendirilme olasılığı?Türk varlığı üzerine savaş açan yahudi ve yahudi kölesi coniler & batılılar.

yahudi toplumlara ve uluslarına bulaşıp onları yozlaştırarak, din gibi araçlarla eğitimi katlederek ve onların çalışmalarını çalarak üstte kalmayı başarı, yok etmeyi savaş sanan sinsi bir canlı türüdür. einstein hırsızıyla çalma ve bununla adlarını iyi, başarılı gösterme alışkanlıklarını pekiştiren yahudinin diğerlerinin çalışmalarına erişip çalabilme  (akademi, yönetim kurumları gibi alanlarda etkililer) ile bu hırsızlığı örtbas edebilme (yayın araçları, devlet yahudilerce işgal edildiğinden) güçleri yoluyla gerçek yüzlerini (ilkel, bayağı, sinsi, hırsız, yağmacı) saklayarak yalanlar, çalıntılar üzerine kurulu matrix kurmaktadır ki bu olmadan yaşaması olanaksızdır.

benzeri bir matrix’i ise şu şekilde kurmakta: ortadoğu ve mezopotamya’da kalmış yahudi(hebrew)lere Türk adına yakın bir ad seçip dillerini Ön-Türkçe üzerine kurdular. hint-avrupa dil teorisini üretip bunu ırk olarak değerlendirmeye başladılar ki İskandaniyav, Cermen gibi toplumlar özlerinde hint-avrupa dili konuşmamaktaydılar sonradan dilleri çeşitli nedenlerle değişmiştir) hin-avrupayı ırk olarak ele alırken açık tenli, saçlı, gözlü tüm eski uygarlıklar dilleri, kültürleri, adları yok sayılarak kağıt üzerinde hin-avrupa olarak gösterildi ki Ön-Türkçe yapısı üzerine kurulan farsça ile kürdler üzerinden gerçekleştirdikleri genetik operasyonları (avrupadan sperm, yumurta çalmaları gibi yollarla beyazlatma çalışmaları) temellendirebilsinler bu arada Asya’da Türklerin başına bela olmuş acemleri (moğollardan önce Türklerin genetiğine “katkı yapan” kara ırk acemlerdir) de ödüllendirerek koskaca bir tarih ve hastalıklı bir şekilde saplantılı oldukları aklığa sahip olacakları (onlar üzerinde de “iyileştirme” yapılıyor olabilir?) tarihi yeniden yazımını gerçekleştirdiler, etmeyi de sürdürüyorlar / yahudiler iran’a teknoloji aktarırken bir yandan da Türkiye’yi islamcılaştırıp kurumları amaçlarını islamla gizleyerek işgal eden yahudiler(akp adlı parti kürd adıyla yaşayan yahudilerin partisidir eğitimi, bilimi tübitak gibi bilim kurumlarını katletmesi kasıtlıdır) aracılığıyla da karanlık çağa yolluyorlar. amaçları psikolojik üstünlük ve büyük olasılıkla çıkaracakları savaşın sonunda yok olmamız) (yahudiler bu gibi doğrudan olmayan yollarla düşmanlıklarını gösteriyor, bu duruma önem gösterilmeli)

ayrıca değiştirdikleri tarih ile de Türkleri içeridekinin yanında dışarıdan da hedef yapıyorlar (yalnız greklere değil) ki yönetim ellerinde olduğundan ülkeyi suç işlenebilirlik için (vize, yasalar..) bulunduğu duruma getirdiler. içeriden ve dışarıdan yoğun bir baskı kuruyorlar.

Türk Geni

Dil, kültür gibi izlerle bağ kurulan eski uygarlıklardan kalan Kurganlar, geçmiş dönemlerde yaşanan genetiğe ve demografiğe yönelik değişimler (acemlerin İskitlere, moğolların Asya’da Türk boylarına, Anadolu’da ve Balkanlarda yaşanan Türk katliamları, göçleri, sürgünleri ile geriye kalanların yaşadıkları ve genetiğe etki eden biyolojik saldırılar gibi) göz önüne alınarak ayrıntılı araştırma yapılmalı.

Yahudilerin bulaştığı işlevini yitirmiş sistemi yahudilerin erişemeyeceği bir sistemle değiştirip onlardan kurtulmak /Atatürk’ün yahudi sonrası yabancıların kontrolüne girmiş işlevini yitirmiş osmanlı’yı Türkiye ile değiştirip yahudinin (ve diğer bize karşı savaş sürdüren yabancıların) ulus üzerinde ki gücünü kırması her ne kadar kripto menderes ile başladıkları işi bitirmek için geri dönselerde günümüzde de benzeri bir çözüm denenebilir.

Türk milliyetçiliği, ulusalcılığının tanımının yeniden yapılması? Toprak milliyetçileri ile Türk-İslam zombileri gibi önceliği “bölünmez toprak” “islamcılık” “müslümanlık” Türklere ait olmayan “kutsallar” değil eğitimin bilim üzerine kurulu olması, ezber değil yaratıcılıkla işlemesi, üretimin, araştırma geliştirme gibi ulusun bilim, bilişim, teknoloji gibi konularda ki düzeyini, gelişimini sağlayan araçların durumu ve sürekliliği, dil, gelenek gibi unsurların olabildiğince arılığının korunması (toprağa bağlı olmadan) olan gerektiğinde kent-devlet yapılanması kurabilecek bir değişim geçirilmeli. (durumlara göre pozisyonunu değiştirip sürekli yenilim ve gelişim içerisinde bulunmanın yararları??) (ülke bölünmesin diye gelecek kuşakların imam hatiplere zorunlu gönderilmesini izleyen ulusalcılar?)

Uzay konusuna yönelip, bu konuya ağırlık verip yeryüzünü terk etmekte çözüm olabilir. (Uzay Göçebeleri) (Atalarımızı uzayda aramak gibi gerekçelerle ilgi sağlanabilir)