Yahudi aklı

UTKnonh

Atatürk’ün yahudilerce öldürülmesi

Genetik arılığınızı saflığınızı, varolan durumunuzu korumak isterseniz “nazi” Bunu önemsemez, genetik olarak karışırsanız “yok” olursunuz Size ait olan onlarada aittir, vergileriniz, ödediğiniz faizler yahudiye gider Amerikalı goyimlerinden kişi başı 30000 dolar yardım gelmektedir (Ron Paul’un İsrail’e yardımı konu etmesinin sebebi budur) Zavallı Avrupalılar son 2000 yıldır bu şeylerle uğraşmaktalar. İstediğini alamayan Yahudi “anti-semitizm” diye ağlar

Bir ülkenin, bir halkın kuyusunu kazmakta olan Yahudi müstakbel kurbanlarını “nazi” ve “anti-semitik” olmakla suçlar

* Türk (İlk formundan, arı durumundan söz ediyorum) gibi göründüğü, Türk’e ait özelliklerle adını eşleştirdiği, Türkleri kendi semitik görünümleriyle eş anlamlı andırdıkları, Türklerin renklerini, simgelerini, tarihlerini yağma yoluyla elde ettiği için gurur duyan neanderthallar (Yüzüklerin Efendisinde atalarının neandertallerin öz görünümlerini orc gibi canlılarda yansıtmaları? Akademide ki işgalleri sonucu david reich gibi yahudilerin neandertallerin tarihini değiştirmesi özde ne olduğunu bilip bunu değiştirmek için türlü bozgunculuklar yapmaktan çekinmeyen sorunlu bir güruh) Yaşadığımız soykırımın, kuşatmanın nedeni, bizden istedikleri “arı”lıktır.

* Uluslarası akademi, yayın ve web’de etkin olan yahudi R1A ve R1B’yi “hint-avrupa” dil teorisiyle eşleştirir. Üzerimizde biyolojik saldırı ile bunu desteklerler. Asya’da ki durumumuzuda (moğol-acem etkisi) işlerine geldiği gibi yorumlarlar.

* Hint-Avrupa dil teorisiyle eşleştirmelerinde ki amaç J2 olan acemleri dolayısıyla kürdleri ve dolayısıyla kendilerini beyazlatmaktır. Neanderthallar ile ilgili yapılan saptırmalara benzer bilim dışı bir yol izlemektedirler. (1) Orijinal sarışın-kızıl saçlı “Avrupalılar” Hint-Avrupa dili konuşmuyordu. (2) Neanderthal iskeleti üzerine günümüz Avrupalıların fiziksel özellikleri eklenerek neanderthalların dolayısıyla yahudilerin ak olduğu sonucuna ulaşıyorlar.)

* Avrupadan çaldıkları sperm ve yumurtalar(Irak’ta ve İsrail’de kullanılıyor?), genetik yapılandırma operasyonları ve çalınan(“evlat edinilen”) Avrupalı çocuklar.

* Irak’ı yahudiler için işgal eden, üzerimizde biyolojik silah kullanan coniler….

* Irksal, kültürel, dilsel arılığı bozulan Türkler iken sırf hedef yapmak için aksi yönde propaganda yapan kürdo-yahudiler

* İzlanda’yı yağmalayan Araplar olmasına rağmen suçun bize yıkılması benzeri Osmanlının Arabistandan Afrikadan müslüman askerleriyle (yahudinin bu durumu üzerimize kullandığı-kullanacağı biyolojik silahlar ile bize karşı kullanma olasılığı?)  Balkanlarda yol açtığı zararın, yaptıkları pisliklerin yine üzerimize atılması yahudinin tarih çarpıtması ile ilintili güzel bir örnektir. (Nazi Almanyasında ki bebeğin “yahudi” olduğu yalanı hem tarih manipülasyonuna hem de yahudinin aklık saplatısına dair güzel bir örnektir) Ayrıca yahudi geldikten sonra Osmanlıda Türk varlığına karşı sürdürdükleri savaş; Türkler üzerinde kürdolar aracılığıyla gerçekleştirdikleri k atliamlar (israil eğitimli yada bizzat kürdo-yahudi-conilerin çoğunluğunu oluşturduğu İŞİD teröristlerinin Türkmenleri hedef alması gibi) Balkanlarda ki üzerimize getirdikleri ölüm, nüfus belgelerinin yok edilmesi, islamı kullanarak eğitimi, üretimi, ekonomiyi yok etmeleri, hıristiyanlarla birlikte osmanlıda Türklere karşı örgütlenmeleri…..

* Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen eğitim-üretim atılımlarının Atatürk’ün yahudi gibi bize düşman yabancılara ulus üzerinden el çektirmesiyle yapılabildiği, bu yabancıların (kürdo-yahudi..) menderesten beridir ülkeyi islam yüzünden içeriden yönetip mahvettikleri bilinmeli, unutulmamalı.

* Yahudi ile kurulan temasın Türklere verdiği zararlar. * Yahudi(yahudi=kürd) tehlikesi anlaşılmalı.

* Dilin yozlaştırılması ile toplumun yozlaştırılması arasında ki ilişki *

* “Uzaylıları” ve ağarda ağartalıları semitik dinler ve simgeler kullanarak kötü göstermeleri. Yahudinin kölesi conilerin/anglo saksonların gerçekleştirdikleri nükleer denemeler.

* Rusya’da yok edilen, saklanan (Ön) Türk yazıtları, kültürlerine ait bilgi ve belgeler

* Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşuyla yahudi ve yahudi güdümlü batının üzerimizde ki egemenliğinin kırılmasının ardından kripto menderes ile geri dönen yahudilerin son 60 küsür yıldır onca çabayla islamı kullanarak eğitimi, tarımı, bilimi, üretimi, kültürü yok edip içeriden ve dışarıdan kuşatma altına alınmamız. (Varlığını ve toprağını yağmalamak istedikleri toplumun        kontrolünü islam yüzünden ele aldıkları unutulmamalı) Yahudiyle kurulan ilişkinin Türklerin yok oluşuyla sonuçlanması, ölümünü karşılayan bir toplum?

* Dışarıdan aldığı borçla ki uluslararası yahudi yayınların ekonomik büyümeyi (gelişme değil!) başarıymış gibi göstermeleri bundandır, dışarıdan alınan ürünlerin tüketimiyle oluşturulan ekonomiyle osmanlıda ki gibi köleleştirilen, aynı osmanlıda olduğu gibi islama boğdurulup kimliğinden, adından, dilinden, varlığından vazgeçirilmeye zorlanan toplum. Türklerin yahudiyle kurduğu temas sonucu geldiği durum?

* İstediklerini gerçekleştirebilmek için sürekli saldırı durumunda olduklarından mağdur görünmek için ellerinden geleni yapıyorlar ki yaptıklarını açıklayabilsinler.

* AB ve NATO ile hedeflerinin geleceklerini ipotek altına alıp savunma, üretim, eğitim, tarım, bilim gibi alanlarda gelişmesini önleyebilecek (içeride ve dışarıda) gücü elde ettiler ki kolaylıkla kontrol edilip yok edilebilelim.

* islamın kutsallığı, demokrasi gibi gerekçeler ve sözlük gibi araçlarla eğitime, kültüre, müziğe, topluma ve bireyin davranışlarına, olumlu düşünceye verilen zararlar.

* müslümanlık ile menderesten beridir ülkenin yönetimini işgal edip ülkeyi her açıdan işlevsizleştirip yok edenler ile islamcı organizasyonların Türk olmayan bir yapıya sahip olması : islamın truva atlığı için bir araç olması?

* Yahudilerin Türkiye’de islam yüzünden gerçekleştirebildikleri operasyonlara ‘Ergenekon’ adını seçmeleri? Türklerin yahudi denilen şeylerin kendilerine karşı besledikleri düşmanlığın duyarlılığında olmamasının sonuçları? – Türkleri yalanlar üzerinden hedef yapmaları

* TÜBİTAK gibi kurumları kontrolleri altına alıp bilimsel gelişimin engellemesi ile yurtdışına kaçırılması için araç olarak kullanılması. – Eğitim sisteminin islamın kutsallığı adı altında işlevsizleştirilmesi. Kolaylıkla yönetilip yok edilecek bir ülkeye dönüştürülmek?

* Sözcük sözcük, usulca başlatılan dil yağması (Bey, Tarkan, Peder, Birader gibi yabancı dillere geçmiş, geçmiş uygarlıklarda kullanılmış Türkçe sözcüklerin özleriyle ilgili bilgi kirliliği yaratarak dil-tarih yağması gerçekleştirmek)

* Kurganlardan çıkan Türkçe ve Türklerle ilintili her türlü veriyi ve bilgiyi saklayıp (muhtemelen yok edip) sadece genetik sonucu yayınlamaları.

* Osmanlıda diğer müslüman bölgelerden toplama adamların Batıda yaptıkları pisliklerin bedelini Türklere ödettirmelerinin izinden giderek dışarıda adımızı kullanarak suç işletilmesi. (Ötekilerin imajlarını Türkleri betimlemek için kullanmaları) ?

* İslam uğruna eğitimden üretime ne varsa yok edilmesine, işlevsizleştirilmesine yol açan müslümanlarla ortak bir gelecek düşü kurmak? bu şeyler ile Türk kimliğini dilini kültürünü adını paylaşıp yozlaştırmalarına olanak yaratmak? Türklerin Anadolu’dan kurtulmadan islamdan kurtulma olasılığı? islamcılığı, ümmetçiliği kriptoluk için kullanıp truva atlığı yapılmasının önüne geçmek? Türklerin islamdan kurtulma olasılığı? Conilerin islamcılığı, cemaatleri desteklemesinin bedeli? İslam yüzünden Türklerin geleceğine etki edebilecekleri konumları işgal edebilmeleri (Yahudiler ve Kurd adı altında yaşayan Yahudiler) Basın, islamcı cemaat benzeri organizasyonlar, eğitim gibi önemli alanları işlevsizleştirebilecekleri yönetim konumları …. Ülkeyi suç turizmine açmaları.. Web sayfalarında, tv’de kötüye yönlendirmeye, yozlaştırmaya yönelik gerçekleştirilen psikolojik savaş…. Kurtuluş Savaşı sırasında Uygurlardan gelen yardımın pakistan ile ilişkilendirilmesi? (Yahudinin amacı?) Rusya üzerinden gönderilen yardımın çalınması? Mughal İmparatorluğu ve Türk köleleler? Film, dizi(basın, yayın) sektörlerinin yabancılar tarafından kontrol altına alınması, bunun Türk olmayanlar tarafından bize karşı kullanılması.

*Yılbaşlarında kürd adı altında yaşayan yahudilerin yaptıkları : İmaj çalışması ve kendilerinin görünümlerini Türk diye yansıtmak istemeleri (kendilerinin ne olduklarını biliyorlar ve bizleri kötü göstermek için kendi yüzlerini kullanıyorlar)

* Yahudiler osmanlıya geldikten sonra başlayan kölelik (özellikle slavları seçmelerinin nedeni?) ermeni-yahudi-greklerin(yunan) bu ticarette etkinlikleri ve Türk adını kullanmaları (Balkanlara yağmaya gönderilen devşirmelerin, paralı askerlerin yahudilerce Türk olarak yansıtılması, İzlanda’yı yağmalayan Araplar olmasına rağmen suçu bize atmaları. Yahudilerin Türkler ve İzlandalılar konusunda bildiği nedir?)  Yahudilerin Sovyet Rusya’yı yok ettikten sonra kürdo-yahudilerce Türkiye’de adımızı kullanarak gerçekleştirdikleri genelev boku? (Türkler ve Slavlar arasında ne gibi bağ var ki yahudiler false flaglar ile olumsuz koşul yaratmaya çalışıyorlar?) (Natasa ve Kezban adlarını kullanma ve /yayın araçlarında ki işgalleri yüzünden/ bunları topluma kullandırma biçimleri, nedenleri? ) Türkiyede işlenen etnik suçlar ile yahudilerin Avrupada yaptıkları arasında ki benzerlik. Türklerin yahudi (kurd adı altında yaşayanlarda dahil) tehlikesine karşı duyarlılık kazanmasının ve bunlardan arınmış bir ortam oluşturmasının önemi

* Yahudilerin Türkleri islamla etkisizleştirip işlevsizleştirme isteği, böylelikle tarih yağması sorunsuzca gerçekleştirilebilecektir (İran’a yaptıkları teknoloji transferinin bir nedeni de bu olabilir, Türkleri islamın sorun olmadığına inandırıp geri dönülemez bir bataklığa sokmak istemelerinden.)

* Yahudilerin teknoloji transferi yaptığı host adayı Çin’i bize karşı kullanma olasılığı? Yahudilerin yönetimini islam yüzünden kürd adı altında yaşayan yahudilerce ele geçirdiği ulusun ülke toprağını, enerji kaynaklarını kendi çıkarları için rusya, çin gibi hostlara sunması. İlkel içgüdüleriyle yönünü belirleyip kararlar veren canlılara karşı güçsüz düşmenin gelecekte yaratacağı sorunlar? Ekşi sözlükte ki “aryanlar sikince insana dönüşen asyalı maymun” başlığını açan kürdün (kürd adı ile yaşayan yahudiler) kendilerinden söz ettiğini anlamaması. neandertal (yahudilerin akademide ki işgalleri sonucu bu tür ile de yalan yanlış bilgiler sunulmakta, örn; yahudilerin aklık saplantıları nedeniyle uydurdukları açık göz-açık saç’ın neandertallerden geldiği saçmalığı) yahudilerin avrupalı “aryanların” tecavüzü sonucu oluşması? Kendilerine ait özellikleri şeytanlaştırmalarından ve düşmanlarına ait özellikleri kutsallaştırmalarından anladığım epey sorunlu oldukları ve “subhuman” olduklarını düşündükleri, bildikleri. Türklerin  özellikleriyle Türklere üstünlük kurma sinsiliği? (Alternatif: Türklerin genetiğiyle kendini yücelten semitik afro-asyatik neandertal artıkları.)

* Dil’e eklenmiş yabancı sözcüklerden (peygamber, şeytan, cennet, cehennem gibi…..) kurtulmanın yaratacağı olumlu etkiler? (Türklerin varlıklarını Arapların Tanrısı ile açıklamayı bırakması, hayal+et, cin gibi şeylere inanmayı bırakması?)

* Yoğurt, kilim/yolluk gibi küçük unsurların tüm tarihi yağmaya yol açması

* Türk geçmişi, genetiği ile ilgili oluşturdukları yanlış algı sonucu Türkleri “”Nasılsa Türk değiller” denilerek gerçekleştirilen suçların hedefi yapmak?

* Türk okulları adı altında açılan okulları conilerin yahudilerin amaçları doğrultusunda kullanmaları, Turkish Airlines gibi kurumların borçlandırılarak kullanılması da dahil. islamın zararları/din (inanç değil, dikkat!) yüzünden bok yoluna gitmek

* İsveç gibi ülkelerde kürd adı altında yaşayan yahudilerin kendi dış görünüşlerini Türk olarak algılatmaya çalışmasının nedeni? Neden İsveç, Almanya….?

* Almanya’ya Türk diye gönderilenler kimler? Bu algı çalışmasının arkasında ki neden nedir?

* Yahudilerin tarihi delilleri bilimi yok sayıp karartma, yok etme, temelsiz yeniden tarih yazımı/yağmasını görüp buna katılan ülkeler (Çin örneğin; Uygurların toprağını gasp etme adına gerçekleştirdiği tarih katliamı)

* Türklerde epicanthic fold? Açık göz-açık saçın Avrupalılara özel olarak işenmesi sorunu?

*Yok edemediklerini işlevsiz kılarak, yozlaştırarak, sıradanlaştırıp önemsizleştirerek etkisiz kılmaları ve yok oluşlarına sürüklemeleri : bilimin, eğitimin temel alınması yerine şekilci batıcılıkla yozlaştırdıkları “modern” kesim (düşük doğum oranları, diledikleri bilgiyi batı aracılığıyla dikte edebilmeleri..) Atatürk barış ödülü gibi saçmalıklar (sıradanlaştırmak!) ..

* Yahudilerin ABD’de gerçekleştirdiği sınav sorularının çalınması benzeri olayların burada olması? Yahudiler ve kürd adını almış yahudilerin üniversitelerde truva atlığı yapmak istemelerinden artı akademiyi kontrol isteği?

* Yahudiler, kürd adını almış yahudiler ve yahudi etkisinde ki diğer yabancıların (kafkaslardan gelenler-badem bıyıklılar) adımıza İsveç, Almanya gibi ülkelerde imaj çalışması yapması (olumsuz anlamda) Peki ama neden? Türk adını bu ülkelerde olumsuz olarak algılatmak neden yahudiler için bu kadar önemli? Ve bu yaptıkları bozgunculukların bedeli ne olacak, olmalı? – Japonya, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkelerde de yahudikürdoların aynı amaç için yaptıkları pislikler? Türk tanımının içeriğinin geniş tutulması, islamcılık, ümmetçilik sayesinde ki coniler desteğiyle yayılıyor bu amaç için, yahudilerin yayın güçleri üzerinde ki kontolleri yoluyla Türkleri kafkas tipleri, yahudi altında yaşayan kürdler ile armenoid olarak işlemeleri bu şeylere truva atlığı için rahat hareket etme olanağı sunmakta. Semitik kuşatma nasıl kırılır? Dilin, ırkın, kültürün, adın olabildiğince arındırılması, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde olduğu gibi. (Yalancılığı, hırsızlığı, bozgunculuğu, yağmayı, mağdur imajı yaratıp bunun üzerinden yapılan pislikler ile başarılı olduğunu sanan güruhlarla yüzleşmek?)

* Boylar olarak değilde bütün olarak yaşasaydık sonuç nasıl olurdu?

* Grekler Türkleri islamla, ümmetçilik ile etkisizleştirmeye çalışırken Türkiye’de Türkler diğerlerini köy enstitüleri gibi yollar ile eğitmeye çalışır, bu gezegende kuralların aksi yönde çalışan, doğada yaşamanın gerekliliğini unutmuş bir toplumun bu duyarlılığı kazanma olasılığı nedir?

* Balkanlara göç ettirilen Türklerin Anadolu’da ki bir kısım (Yahudi sonrası yönetimde, orduda yapılan değişimler ile tıpkı günümüzde ki gibi yönetime gelen yabancıların sinsi planları ve çıkarları/yağma vb.. ile Türk boyları dışında ki güruh) ne idüğü belirsizler yüzünden katledilmesi?

* Tek bir değişmezi (toprak bütünlüğü) olan bir toplumun yaratıcılığının körelmesi, duraklaması, kendini yenileyip geliştirememesi ve sonuçları? Buluş ve gereksinim arasında ki doğrusal ilişki? Ülke bölünmesin diye imam hatipleştirmenin yaraacağı sonuçları göremeyen, Tübitak gibi bilim ve eğitim kurumlarının işlevsizleştirilmesini izlemek ile yetinen toplum? /Ülke bölünmesin saplantısının yahudilerce Anadolu’yu sorunsuzca kürd adı altında yaşayan yahudilerin kolonize edebilmesi için aşılanması?? Varlığını isteyen celladlarına yaşamının tüm alanlarına etki edebilecek olanağı islam yüzünden sunmak?? İslamın yarattığı ümmetçilik zararı?

* Türk olmak adına geçmişiyle olan genetik-dil-tarih bağını koparan güruhun yol açtığı, açacağı sorunlar. İlk, efendi, arı olduğu için ilkel parazitik ırkların saldırılarına maruz kalan toplum ki bu ilkel canlıların etki göstermesine izin verdiklerinden sürekli kasıtlı aşağı çekiliyorlar varlıkları yağmalanırken karşılık verememeleri için. Kendi geçmişini bile savunamayan (İskitler vb..) özgüvensiz bir toplum yaratılması, Atatürk’ün yahudilere karşı verdiği mücadelenin nedeninin bu olması?

* Piramitler küresel bir uygarlıktan mı geriye kaldı? Ay ve Mars üzerinde ki piramitlerin yeryüzündekilerle olan ilişkisi? Anunnaki, Sümer Uygarlığı ve Türkçe?

* Yahudi (Kürd adı altında yaşayan yahudiler) Japonya’da adımızı (neden bu ülkeleri seçtikleri araştırılmalı?) kirletmek ve Türkiye’nin akademisini, eğitimini güvenilirliğini baltalamak adına yaptıkları operasyon; uzay asansörü aldatmacısını gerçekleştiren kürd yahudilere (çerkez  gibi yabancılarıda kullanılıyorlar)  bu olanağı sunmamak için yapılması gerekenler.

* İsrail’in Çin’e sattığı teknolojinin amacı? Üzerimizde Çin’i kullanarak Batı’yı kullandıkları gibi bir baskı oluşturmak istiyor olabilirler? Türk tarihinin yok edilmesi, etkileştirilmemiz ve başka amaçları?

*Yahudinin Avrupa’dan çaldığı sperm ve yumurtalar nerede kullanıldı? (kürd adı altında yaşayan yahudiler, israil, ırak vb?)

* Karma: 12 Hayvanlık Türk Takvim’i, Akupuntur’u, Japon abecesi ile kültürünü, Barut’u (İngilizler/) ve benzerlerini Çinlilerin yağmalamasına yardım eden Avrupalılar ile Yahudilerin Çin’în bizden çaldınız diyerek intikam yağmasına başlamasını önleyememesi (teknoloji gibi) Sözcüklerin, cümlelerin, deyişlerin anlamlarını hastalıklı akıllarında ki gibi yozlaştırarak sözlük gibi ortamlarda aktararak toplumu yozlaştırmak (Yahudiler ve kürd adı altında yaşayan yahudilerden kurtulmak için en önemli nedenlerden birisi)

* Evrenin (yaşayan bir organizma) ve doğanın yaptıkları değişime vereceği karşılık, tepki? Tıpkı canlıların yabancı dış unsurlara gösterdiği reaksiyon gibi?

* 5. ve 6. yüzyıl arasında gerçekleşmiş bir doğa olayı ve Türkler üzerinde ki etkisi (Tarım’dan boyların güçsüzleşmesine, bağın kopmasına)

* Yayın araçları yoluyla “yastık altı” altınların değersiz kağıtlar ile değiştirilmesi? Yahudinin yayın gibi topluma etki edebilecekleri araçlardan uzak tutulmasının önemi. Arabın dini yüzünden düşülen durum?

* ABD sonrası host olarak kullanmak istedikleri Çin’e sattıkları aktardıkları bilgi, teknoloji. Çin’in yayınlarını, yöneticilerini kontrol edemediklerinden dolayı arayı açmak adına çıkartamayacakları sorunları her anlamda işgal ettiği Türkiye’den çıkartma olasılığı? düşman yahudinin Çin’e karşı toplumu kışkırtabilecekleri yollar?

* Çölü yeşillendirme ——> Aşamalı olarak taşınma?

* Yahudilerin Kırım’ı Rusya’ya vermelerinin nedeni? Çin’e sattıkları teknolojinin yanında İran’a transfer ettikleri ile planladıkları? Yahudi tehlikesine karşı duyarlılığı bulunmayan Türklerin varlığına açtıkları savaşta kullanacakları ülkeler? Yaptıkları tarih yağmasında Kurganları slav ruslara, İskitleri vb.. acemlere yamamaları? Hint-Avrupa dil teorisini ırklaştırıp kürd adı altında yaşayan yahudiler üzerinden istedikleri açık saç-göz’e kavuşmak? (Balkanlardan Türklerin yok edilmesinin asıl gerekçesi buydu?) Kendi özüne karşı tiksinti duyup başka birisi olmak için her türlü pisliği gerçekleştiren bir güruhla nasıl savaşılır? – Yazdıkları tarihi vb…. yi bize kabul ettirebilecekleri konumları işgal etmeleri (dışarıda kontrol ettikleri akademi, yayın araçları gibi bilgiyi yönlendirebilecekleri konumları kontrol etmelerinin yanında içeride kripto menderes ile birlikte koşer ABD’nin tarih kitapları dahil öğrenim kitaplarının içeriğini belirlemesi gibi bir güce ulaşmaları? conilerin cemaatçi, islamcı sevgisinin nedeni de kürd adı altında yaşayan yahudilere islamcı-ümmetçi görünüp kriptoluk yapma olanağı sunmak isteği?) Binbir türlü bozgunculuk ile bilgisiz, cahilsiz bırakmak amaçlı eğitim-toplum sistemi yaratan yahudilerin amaçlarından birisi bilgisiz cahil toplumun tarihini, adını, dilini, kültürünü ve varlığını sorunsuzca yağmalamak. Kendi tarihini dahi savunamayan toplum? Kürd adını alıp dilini Türkçe temelli, farsça-arapça kırması olarak oluşturup “beyaz” olma planı yahudinin ne denli tehlikeli olabileceğine dair bir örnek? İslamcılık ile islam öncesi, yozlaştırdıkları seküleristler/sekülerizm ile Osmanlı (15yy-16yy yahudi öncesi) tarihini bıraktırmak istemeleri?

* İslamcılaştırdıkları toplumu islamcı görünerek içeriden yok etmek (Türk iş adamlarının müslüman kimlikle hareket eden yahudi ve onların kuklalarınca değiştirilmesi..) Conilere Irak (yağmalanan yok edilen sümer varlıkları) ve Afganistanı (talibana yok ettirilenler, çalınan varlıklar) yağmalatmaları ile ruslara Kırımı (piramitler, kurganlar) işgal ettirmelerinin Türklerle ilgisi. Yahudilerin Türk geçmişine açtığı savaş. Yağmalanan tarihi, çalınan dışarıya kaçıttırılan buluşları vb yi düşünerek Türklerin olası gerçekleştirecekleri-katkı sağlayacakları buluş, bilimsel gelişimler için güvenli bir bölge

* Ön Türkler, Otozom, Y, X Dna tanımları l,r ? Değişimlere neden olan?

*Dilin gelişiminin Türkler ırksal, dilsel, kültürel olarak yozlaştıkça, arılık yitirildikçe durması, gerilemesi.

* Yahudinin hastalıklı tarih şekillendirmesi; sarışın-mavi göz olmak için eski uygarlıkları açık saçlı-gözlü olduklarından hint-avrupalı yaparlar—–> kürd adını alıp Ön-Türkçe üzerine kurdukları acem-arap karışık dille hint-avrupa dil teorisine katılırlar—–>Asya’da ki tüm uygarlıkları acemlere dolayısıyla kendilerine (kürd) bağlarlar/tarih-dil-kültür yağmasında acemleri yeğlerler—–>genetik yapılandırma, avrupadan çalınan sperm ve yumurta gibi yöntemlerle sarışın-mavi gözlü olurlar yaptıkları tarih-dil-kültür yağmasıyla bunu desteklerler aynı semitik aileden arapların kirli geçmişlerini saklar İspanyadan ve diğer Avrupa ülkelerinden çaldıkları bilgileri onlara yamar, Hint sayılarını arap sayısı yaparlar….

yahudi sorununa zamanında diğerleriyle birlikte çözüm olsaydık tüm bunlar  yaşanmayabilirdi?

yahudinin tek düşmanı biziz. bu unutulmamalı.

/ilkel içgüdüleriyle yönlendirilen ırkların gücü ele geçirdiğinde olacaklar.

bu gezegende olanların bir çeşit deney olma olasılığı?

Ötekilerin yarattığı gündem ile yaşayan kendisine ait yol çizelgesi olmayan toplum? Dışarıdan ve içerideki truva atlarının yardımlarıyla yaratılan sorunlarla ilgilenerek kaybedilen zaman. (örn; conilerin cemaatle islamizasyonuna yanıt müslüman kitleyle yollar ayrılarak etki görmemiz engellenebilirdi, ne idüğü belirsiz güruhla Türk kimliğini paylaşmak ve truva atlığı için olanak sunmakta yararlı olabilirdi. yahudi denilen canlı türünün Türkler üzerinde sürdürdüğü savaşa ve neden güçlü olmak zorundayıza güzel bir örnek. conilere bunun bedelini ödetmek?)

/Türk okulu adı altında arap emperyalizmini yaymak, CIA gibi conilerin ajanlık amaçları için kullanılması, Türkçeye ve Türk ırkına yapılan sinsice saldırı gibi bir taş ile bir kaç kuş vurmak amacı.

/ Yahudi denilen şeyin bizlere verdiği zararlar/ Türkleri hedef seçen yahudilerin her türlü bahaneye destek için gerçekleştirdikleri tarih, bilgi yanıltmacaları

/Türkler ve piramitler arasında ki ilişki?

/ İŞİD (ikinci israilin kuruluşuna yardım amacıyla kuruldu-kürd adı altında yaşayan yahudilerin ülkesinin sınırlarını belirleyip toprakları kürd olmayanlardan temizliyor)

Taliban(Afganistanda tarihin yok edilmesi /yok ettiklerinin Türklerle olası bağları-yahudilerin Türk varlığına karşı sürdürdüğü savaş-/, eski uygarlıklardan kalanları yağmalamak, uyuşturucu…) cemaatler,akp gibi islamcı organizasyonlar ( kürd adı altında yaşayan yahudilerin islamı kullanarak ülkeyi içeriden çökertip kendi ülkelerine, ikinci israillerine yer açmaları) gibi

Yabancılara gösterilen hoşgörü ve misafirperverliğin yarattığı olumsuz sonuçlar, hoşgörünün ve bunun yarattığı duyarsızlığın verdiği zararlar / hoşgörülüğün enayilik salaklık olarak görülmesi Öncelikleri yanlış olan toplumun yanlış kararlar vermesi Öz benlik/ruh ile bilginin, varlığın kuşaktan kuşağa aktarımı? Arılıklarını yitiren (dış etkilerin saldırı yoluyla) Türklerin bu döngüyü de en azından yeryüzünde sonlandırması?

Olasılık? Tüm bunların öngörülüp ayrı bir yolda ilerlenmiş olunma olasılığı?

Tüm bu yaşadıklarımızın çeşitli türler ile etkileşimin doğuracağı sonuçları gözlemlemek için yapılmış bir deney olma olasılığı?

An’da ileri ve geri yolculuk etmek, arı Türklerin yaşam biçimlerini, görünümlerini, inançlarını, kitaplarını, taşıdıkları bilgileri görmek için uygun bir yol?

Başka bir ırkın genetik özelliklerini başka bir ad (o ırka yakın bir ad üretip) altında yaşatmak Genetik yapılandırmalar ile kendisini dönüştürüp geçmişiyle olan bağı kesmek? Başkasının özellikleriyle kendisinin kazanacağını sanmak? Gen-Irk-Öz benlik arasında ki ilişki, evrenin bu değişime vereceği olası tepki?

Neandertal ile tüm bilgilerin yahudilerce yeniden düzenlenmesi tıpkı diğer konularda olduğu gibi. Neandertallar üzerinden yahudilerin ak olmak için çalışması gerçekleştirdikleri genetik operasyonları temellendirmek desteklemek istemesi https://www.youtube.com/watch?v=mZbmywzGAVs Yahudilerin neandertallerden türemiş olması? /

Tüm bunların bir deney olduğu olasılığına diğer bir kanıt olabilir. ilkel cinslerin gelişmiş bir ırkça genetik açıdan geliştirilip değişik türlerin kendilerine verecekleri tepkiyi, ilkel ırklar ile yeryüzünü paylaşmanın sonuçlarını gözlemlemek

Osmanlıca ile yahudilerin Türkçe’yi bıraktırıp yağmalama planı. İslamcılık adı altında araplaştırma, osmanlıcılık adı altında karanlığa, sömürgeliğe itmek istemeleri?

Türklerin islamcıların etkisinden sıyrılacağı yeni bir çözüm üretmesinin gerekliliği? / Atatürk’ün islamın etkisini sınırlamasıyla yahudilerden ve sömügeci batıdan (özellikle ingilizler) kurtulması, eğitim üretim atılımlarının yolunu açması. Yahudilerin Avrupadan çaldığı sperm ve yumurtalar?

Irak, Türkiye ve İsrail’de yahudilere (kürd adı altında yaşayan yahudiler) mi aktarıldı? Genetik yapılandırma?

* Hatır lamak Anımsamak

Gelişmiş bir uygarlığın Türkler üzerinde uygulanan dilsel, kültürel, genetik, soykırımı, baskıyı, başkalaştırmayı bilecek olması, Voyager’da yahudilerin/conilerin Türkçe diye gönderdiği ileti sağolsun (yahudinin zorbalıkla, yağmayla, çalarak elde ettiği gücün ve kimi bilgilerin sorumluluğunu alamayacak derecede ilkel ve bayağı olması /yaptıkları yanlışların nedenini görememelerinin nedeni de bu olmalı?/ içgüdüleriyle yönlendirilen bir toplumun bilgiye ve güce kalıcı bir biçimde etki edemeyecek olması)

j.g.r. forlong’un boylar olarak yaşayan bizlerin birleşik toplumlara karşı savunmasızlığından söz eden yazısı / encylopedia of religions or faiths of man vol 2 kessinger publishing 2003 pg 74 – savunmasızlığın yanında günümüzde bu durumun tarih yağmasına yardımcı oluşu vb..

Genetiği değiştirilmiş tohum ile toprağın verimliliğini kontrol etmek isteği, uzun dönemli bir plan?

Yahudilerin var olmasını istemedikleri ülkeyi ve ulusu ekonomik, eğitim gibi konularda baltalayarak aşağı çekmesi, yok edene dek süründürmesi?

Dini kullanarak yozlaştırmalarına karşın dini aksi olarak tanıtmaları

Eğitimsizliği, cahilliği özendirilip dinin kutsallığı gerekçe gösterilerek yaygınlaştırılması. Türklerin yahudi denen şeyden kurtulmasının gerekliliği

Asya’ya olası dönüşü Rusya ve Çin’i güçlendirip kışkırtarak engellemeleri?

sarı/kızıl saç mavi/yeşil göz, açık ten = beyaz avrupalı sayılması / Türklerin bu karmaşaya katılmadan beyaz, avrupalı gibi kavramlar yerine kendilerini ırksal (Türk) olarak konumlandırmaları?

greklere ionian (yunan) demenin yanlışlığı

türk milliyetçiliğinin, ulusalcığının toprak ulusalcılığından ve türk-islamcılardan ayrı düzenlenmesi? ülke bölünmesin diye islamcılıkla işlevsizleştirilen bilimsizleştirilen eğitim sistemine ses çıkarmamak?

Türkleri Balkanlardan silen Yahudilerin/batının büyük ölçüde başarılı olan ancak verilen görevin sonunu getiremeyen ermenileri ödüllendirmesi

İslamcılıkla ümmetçilikle uyuşturulan Türklerin etnik suçların hedefi olması (yahudinin savaştan anladığı; önce güçten düşür sonra saldır)

Yahudinin ve diğer yönetimde kontrolü bulunan yabancıların Osmanlı’da Türklerin üzerine saldığı başı bozuklar? /dili, adı, kültürü bıraktırıp bilimden, eğitimden uzak tutmak amaçlı? medreselere hapsetmek? herşey olup bittikten sonra tarihi işlerine geldiğince yazabildiklerin suçlayacakları yine Türkler tıpkı yok ettirdikten sonra nasıl olsa Türk değillerdi diyebildikleri gibi/ yahudi kuşatması? islamla afyonlanan Türklerin Osmanlı’da olduğu gibi kurumlardan tasfiye edilişi günümüzde de sürmekte /conilerin islamcıları destekleyip besleyip yayılım alanlarını genişletmesi

Yahudilerin Çin ve Rusyayı coniler sonrası host olarak kullanması?

Kırım’ı rusya’ya satmaları, Türkiye’yi her anlamda rusya’ya bağımlı kılacak olan nükleer anlaşma.. yahudiler rusya’nın kontrolünü ele mi aldılar yoksa almak mı istiyorlar?

Türkiye’de film/dizi gibi yayın alanlarında ki işgalleri sonucu yabancıların (yahudiler, kürd adı altında yaşayan yahudiler ve benzeri..) toplumu yozlaştırma olanağını yakalaması (yazılı, sosyal yayınlarda bu durumda)

geçmişini düşmanın göstermek istediği biçimiyle görmesi sağlanan öğretilen toplumun sonu?

katsayı gibi saçmalıklarla toplumun geriye atılmasına ve bölünmesine, ayrışmasına katkı sağlayan ulusalcılar

ismailoğulları ve semitiklerin ayrı anlamları karşılamama olasılığı? israillilerin (kenanlılar, fenikeliler) adını, dilini çalan yahudi (hebrew)

* bilimden, eğitimden, yenilikten, değişimden, gelişimden, teknolojiden yoksun militarizm, toprak ulusalcılığı, islam/din (inanç değil!) futbol ve televizyon

* yahudinin ve diğer yabancıların osmanlıda ticaret gibi alanlarda ki işgalleri ve bunun yarattığı sıkıntılar?

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s